ENS HEM TRASLLADAT!

Nou lloc web d'Esparreguera Decideix:

www.esparregueradecideix.cat
TERCERA ASSEMBLEA

· Data: Dijous 25 de novembre de 2009
· Lloc: Patronat Parroquial d'Esparreguera
· Assistents: Seixantena de persones
Primerament, des del moviment ciutadà per a la Consulta Popular Esparreguera Decideix, voldríem agrair al Patronat Parroquial el noble gest de deixar-nos disposar del Teatre del Patronat per a poder dur a terme la nostra tercera Assemblea.
A causa de l'enorme afluència de públic (una seixantena de persones), vàrem haver de modificar l'espai on havia de transcórrer l'acte, ja que prèviament s'havia decidit fer-lo en una de les sales annexes del Patronal Parroquial. Tot i que pensem que un teatre, on les persones es donen l'esquena les unes a les altres, no és el lloc més adient per afavorir l'intercanvi d'opinions, defensem així un espai on la proximitat entre els assistents sigui la base per a poder tirar endavant aquest projecte.
Pel que fa l'Assemblea pròpiament dita, cal destacar que, a causa de l'assistència de nous conciutadans, vàrem tornar a parlar dels punts originals en què es fonamenta aquesta Consulta Popular.
Deixant de banda les opinions personals referents al panorama sociopolític del nostre país, que anaven sorgint durant l'Assemblea, cal remarcar sobretot la creació de 10 comissions de treball per tal de dur a terme tot el procés que desembocarà en la Consulta Popular a la nostra vila.
Les comissions de treball són les següents:
1) Coordinació i portaveu:
Malgrat aparèixer com a tasques diferenciades poden ser realitzades per la mateixa persona. També hauran de realitzar la tasca d'interlocució amb els càrrecs institucionals.
2) Control col·legis electorals:
Cada col·legi electoral haurà de tenir un responsable i dues persones adjuntes per garantir que no hi ha cap problema amb els ordinadors o que faltin paperetes o sobres. Al mateix temps, hauran de resoldre qualsevol problema que es produeixi en qüestions de logística a dins del col·legi electoral. Hauran de resoldre els dubtes que puguin tenir els voluntaris que estiguin a les meses electorals. També hauran de solucionar els problemes que es puguin plantejar per la generació de cues a les meses electorals i els hauran de resoldre de la forma més adequada en funció de les circumstàncies que es plantegin i les particularitats de cada col·legi electoral.
3) Campanya de participació i porta a porta:
Elaboració de la campanya amb la intenció de donar a conèixer de forma extensa la
consulta i per aconseguir el màxim de participació possible i intentar arribar als objectius
proposats.
Número de persones necessària per organitzar un equip per penjar pancartes i cartells
malgrat que un equip pot penjar més d’una pancarta per acció i un nombre força elevat de
cartells també per acció. El número total de persones necessàries aniria en funció dels
equips que es volguessin organitzar, entenent que cada equip pot realitzar diferents
accions en diferents dies. Els equips del porta a porta s’han de distribuir per zones del
municipi i poden realitzar la tasca durant els dies que dura la campanya informativa.

4) Coordinació de voluntaris i formació:
Haurà de preparar un document de coordinació dels voluntaris en funció de les
particularitats del seu municipi. Haurà de fer, com a mínim, una sessió de formació pels
voluntaris que formin les meses electorals per explicar com ha de funcionar la recollida de
vots i el recompte dels mateixos.
S’habilitarà una mesa per cada 1000 persones amb dret a vot. Cada mesa haurà de
comptar amb 3 persones, de les quals un serà el President i els altres dos vocals, i
s’efectuaran com a màxim 3 torns de voluntaris per mesa. El número total de voluntaris
serà la multiplicació de meses electorals pel número de torns per 3 persones.

5) Premsa i Comunicació:
Redacció de notes de premsa, elaborar bases de dades de mitjans de comunicació i
periodistes del municipi i comarca per mantenir-los informats. Treballar estretament amb el
portaveu. Informar de totes les notes de premsa a totes les persones integrants de la
Comissió Organitzadora.

6) Tresoreria i Pressupost:
Responsables d’elaborar un pressupost amb les despeses previstes i d’elaborar
formules per aconseguir els ingressos suficients per poder assumir les despeses. La
formula més fàcil és aconseguint aportacions mínimes dels mateixos voluntaris. Hauran de
portar uns comptes d’entrades i sortides el màxim de clars i transparents i haurien d’estar a
disposició de qualsevol persona que formi part de la comissió organitzadora.

7) Seguretat:
Establiment d’uns protocols de seguretat que garanteixin el perfecte funcionament de la
jornada en els col·legis electorals i zones properes no es produeixin aldarulls, crits o
situacions que incomodin als electors i als voluntaris de les meses electorals que
col·laborin amb la consulta. La seguretat s’ha de garantir fins a l’obtenció dels resultats. Els
moments més delicat són al final de la jornada i durant el recompte
Es poden realitzar fins a 3 torns de voluntaris de seguretat per col·legi electoral.

8) Recera de suports:
Hauran de cercar suports de la societat civil i institucionals del municipi que recolzin la
consulta i fer-los públics, mitjançant una publicació.

9) Informàtica:
Ha de possibilitar disposar d’una adreça de correu electrònic i, si es considera
convenient, d’una pàgina web i d’una plana facebook per informar als ciutadans en
general. També ha de garantir que tots els ordinadors funcionin i que estiguin connectats al
programa que efectuarà el control del vot.

10) Logística i Infraestructures:
Establiment de quines seran les necessitats de materials i infraestructures suficients per
realitzar la consulta amb la màxim normalitat.
El cap de logística i infraestructures junt amb el seu equip han de garantir que el dia de
la consulta les col·legis electorals disposin de totes les infraestructures necessàries: urnes,
taules, cadires, paperetes, sobres, ordinadors, registres de control de votants, espais per
realitzar el vot secret, aigües pels voluntaris i qualsevol altre qüestió que es pugui produir.

SEGONA ASSEMBLEA


· Data: Dijous 19 de novembre de 2009.
· Lloc: Can Pasqual.
· Assistents: Una quarentena.

En la segona reunió es plantejava un fet vital: tirar o no endavant la consulta. Això depenia de les ganes de col·laborar dels assistents. Finalment, veient l'entuasiasme dels esparreguerins que s'hi van acostar a Can Pasqual, es va decidir començar a treballar de manera seriosa i ferma la Consulta Popular a Esparreguera.


La gent va donar la seva opinió personal de com tractar i desenvolupar els actes previs a la Consulta. També es va parlar si s'havia d'establir o no una data per a realitzar-la; però finalment, es va decidir consolidar unes bases de Plataforma i començar a treballar amb moltes ganes, però sense una data marcada al calendari.


Finalment, es van llegir els protocols i els documents previs d'Arenys de Munt. A mesura que s'anaven llegint, cada assistent donava el seu punt de vista i plantejava una forma de poder adaptar-ho a la realitat social d'Esparreguera.


PRIMERA ASSEMBLEA

· Data: Dijous 12 de novembre de 2009 a les 18 h.
· Lloc: Sala Petita de La Passió d'Esparreguera.

· Assistents: Una trentena.

Dins el marc dels actes del Correllengua d'Esparreguera, vam tenir l'assistència de l'alcalde d'Arenys de Munt, en Carles Móra. La conferència del Sr. Móra es pot dividir en dues parts: la primera és l'experiència viscuda a Arenys de Munt per fer la Consulta Popular sobre la independència i, la segona, sobre la estimulació de l'alcalde a que aquesta iniciativa es pugui realitzar i tirar endavant a la vila d'Esparreguera sense cap mena de temors.

L'esperit de Carles Móra va deixar bocabadat a la vintena de persones que hi van assistir, ja que ens va transmetre moltes experiències personals i, alhora, ens va ensenyar a poder argumentar de forma clara i senzilla el per què la nació catalana necessita ser independent. Òbviament, els primers d'aquests motius són perquè tenim una cultura i una llengua pròpia, però, el que més arriba als catalans i a les catalanes és el motiu econòmic, ja que l'expoli que pateix Catalunya per part de l'estat espanyol li suposa molts diners cada dia. Això traduit al llenguatge de carrer es transforma en poder construir cinc escoles i sis hospitals cada dia, cada dia, cada dia, cada dia.....

Com va dir Carles Móra, l'esperit de cohesió que es necessita per dur a terme la Consulta és la suma de persones que treballen per un objectiu concret i comú, el mateix esperit que uneix als esparreguerins per realitzar cada diumenge La Passió.

Primera presa de contacte. Esparreguera comença a caminar cap a l'autodeterminació...

PER QUÈ ÉS IMPORTANT PARTICIPAR EN LA CONSULTA SOBRE LA INDEPENDÈNCIA?


1) Perquè el dret democràtic de decidir (que inclou el dret a l’autodeterminació dels pobles i a la independència política) és un dret universal, reconegut per l’Organització de les Nacions Unides. Així ho enuncia el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de 1966, signat també per l’Estat espanyol, en el seu article primer "tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació".


2) Perquè els catalans i les catalanes conformem un poble amb els mateixos drets que tots els altres pobles del món i tenim, per tant, el dret de decidir també sobre la independència de la nostra nació. Els catalans i les catalanes no podem, ni volem, renunciar a cap dret que ens és propi.


3) Perquè la Consulta sobre la Independència permet votar lliurement Sí, No o en Blanc, i això permetrà conèixer l’opinió real de la ciutadania sobre aquesta qüestió tan rellevant, sense distorsions ni manipulacions interessades.


4) Perquè la consulta és perfectament legal, i complirà amb un protocol que assegurarà la fiabilitat i seguretat que requereix qualsevol procés democràtic per poder ser homologat per observadors internacionals.


5) Perquè hi haurà observadors internacionals i premsa acreditada d’arreu que validaran i valoraran la Consulta. Els catalans i les catalanes hem de demostrar el nostre civisme al món que ens estarà observant.


6) Perquè la Consulta sobre la Independència representa un aprofundiment de la democràcia directa. L’èxit de la Consulta obrirà les portes a més i millors mecanismes de democràcia participativa.


7) Perquè la Consulta s’organitza des de la societat civil i és un exemple del compromís i la maduresa de la ciutadania catalana que cal respectar i afavorir.


8) Perquè podem demostrar al món que la nació catalana està preparada per afrontar l’exercici del dret a l’autodeterminació.


UN BON NIVELL DE PARTICIPACIÓ IMPULSARÀ LA CONVOVATÒRIA D'UN REFERÈNDUM NACIONAL D'INDEPENDÈNCIA AMB CARÀCTER VINCULANT RECONEGUT PER LA COMUNITAT INTERNACIONAL

PER QUÈ ESTEM ORGANITZANT LA CONSULTA SOBRE LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA A ESPARREGUERA?


1) Per poder mostrar al món que la nació catalana està preparada per exercir el dret a l'autodeterminació i a la independència.
La Consulta sobre la Independència de la Nació Catalana que s'organitzarà a molts municipis de la nostra nació té per objectiu demostrar al poble català i a tots els pobles del món que la nostra nació està preparada per afrontar l'exercici del dret a l'autodeterminació i la independència política, malgrat els obstacles i impediments que posa l'estat espanyol i l'estat francès.


2) Per promoure després la convocatòria d'un referèndum vinculant sobre la independència.
Quan es consideri assolit aquest primer objectiu, el Consell Plenari de la Coordinadora impulsarà la convocatòria d'un referèndum nacional d'independència amb caràcter vinculant que haurà de ser promogut per la pròpia Coordinadora, la ciutadania i pels agents socials i polítics.
Si la independència fos proclamada de forma unilateral per part dels nostres representants polítics, el referèndum tindrà un caràcter ratificatori d'aquesta proclamació d'independència.
Tot el procés pretèn, així mateix, l'aprofundiment dels mecanismes de democràcia directa, especialment als municipis.


3) Per enfortir les xarxes ciutadanes que hauran de recolzar el referèndum vinculant sobre la independència.
La Consulta sobre la independència es fonamenta en l'autoorganització de la societat civil i en l'autoreconeixement del poble català com a nació i a com subjecte polític. Per això, les xarxes socials i ciutadanes que ara es constitueixen, o que es puguin constituir en el futur, seran la base social sobre la qual s'ha d'apuntalar i defensar democràticament el procés d'independència de la nació catalana que ara comença.


4) Per afavorir la participació popular i democràtica directa.
Volem aconseguir la màxima participació popular en totes les consultes que es portin a terme.