ENS HEM TRASLLADAT!

Nou lloc web d'Esparreguera Decideix:

www.esparregueradecideix.cat
PRIMERA LLISTA DE COL·LECTIUS I ENTITATS ADHERIDES A LA CONSULTA

Ja es comencen a veure els fruits de la tasca realitzada pel departament de sensibilització d'Esparreguera Decideix, amb el suport, de moment, de les següents entitats i col·lectius:
- 777 Comunica.
- Associació de Jubilats i Pensionistes.
- Associació de veïns de la Carretera.
- Centre d'Esports Esparreguera.
- Colla Bastonera del Montserratí.
- Coordinadora d'Associacions per la Llengua.
- Escola Cooperativa El Puig.
- La Passió d'Esparreguera.
- Patronat Parroquial.
- Tramateatre.

L'AJUNTAMENT APROVA LA MOCIÓ SOBRE LA CONSULTA
El 21 de gener, el moviment ciutadà Esparreguera Decideix va presentar al Ple de l'Ajuntament d'Esparreguera, a través dels grups de CiU i ERC, una moció favorable a la celebració d'una consulta popular sobre la independència de Catalunya.
Amb els vots favorables dels regidors d'ERC (2), CiU (2), Gent d'Esparreguera (1), AIESPA (1) i 3 regidors d'Entesa pel Progrés, i les abstencions del grup socialista PSC (6), la regidora del PP (1) i 2 regidors d'Entesa pel Progrés, el consistori municipal donarà suport a la realització d'aquesta jornada democràtica, que se celebrarà el proper 24 d'abril. Així doncs, la votació va ser favorable a la moció, amb el resultat de 9 vots de suport i 9 abstencions. Cal destacar que no van assistir al Ple Municipal 2 regidors del PSC i un d'Entesa pel Progrés.
Finalment, cal destacar que, prèviament a la votació de la moció, el portaveu d'Esparreguera Decideix, Aleix Escursell, va llegir un breu comunicat explicant les raons i les motivacions que han dut un grup de ciutadans a tirar endavant la celebració d'aquesta consulta popular, al mateix temps que volem posar èmfasi en l'enorme expectació que va generar aquesta moció, que es va fer visible amb un consistori ple a vessar.